top of page
RATEM - RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILARI MESLEK BİRLİĞİ

Türkiye’nin “Korsanla Mücadele” kavramı kapsamında bilinen fikri mülkiyet alanına ilişkin hırsızlık uygulamaları konusunda kararlılığı bilinmektedir ve bu kararlılığın dayanağını fikri mülkiyet hukuku alanı, AB ve diğer uluslar arası mevzuat düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Gerek uluslar arası alanda gerekse ulusal düzeyde, korsanla mücadele ve telif hakkının korunması için yasal çerçeve kapsamında çalışmalar üretilmekte, yaptırımlara dayalı uygulamalar ile alanla ilgili hakların korunması sağlanmakta ve bireylerin fikri üretim hak ve talepleri desteklenmektedir.

Yasalar çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaların toplumsal anlamda sahiplenilmesi, sürdürülebilir uygulamalar olarak gelişmesi ve telif hakkı bilincinin oluşturulması için siyasi ve kamusal kuruluşlar kadar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, basın yayın kuruluşları, sanatçılar ve yüksek öğretim dünyasının da çalışmaların içinde bulunması önemli bir gerçeği oluşturmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ilkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlik, takip eden yıllarda sürekli hale getirilmiş ve onikincisi 2022 yılında düzenlenmiştir.

bottom of page